אולפנים לעולים קשישים

 • "בית ראשון במולדת":
  אפשרות של מגורים בקיבוץ במחצית השנה הראשונה לעלייה, תוך כדי לימוד באולפן. מידע על התנאים
  אפשר לקבל במשרדי "בית ראשון במולדת" רח' הנביאים 25, תל אביב, טל' 03-5280068.
 • אולפן קיבוץ:
  בקיבוצים קיימים אולפנים לצעירים בני 17 עד 25.
  הלימודים באולפן קיבוץ משולבים בעבודה באחד מענפי המשק.
  מידע על אולפן קיבוץ ניתן לקבל באתר האינטרנט של הסוכנות היהודית, או, לשוהים בארץ, במרכזי המידע של הסוכנות היהודית.
 • אולפני סטודנטים:
  האולפנים מופעלים על ידי מינהל הסטודנטים.
  פרטים ניתן לקבל במשרדים המחוזיים של מינהל הסטודנטים.
 • אולפנים לעולים קשישים (גברים מגיל 65, נשים מגיל 60):
  אולפנים המתקיימים ללא מגבלה של תקופת הלימוד ובתשלום סמלי בלבד.
 • אולפני המשך:
  בישובים שונים קיימים אולפני המשך המיועדים למי שסיימו את האולפן הבסיסי.
  אולפני המשך מתקיימים לרוב בשעות הערב. שכר הלימוד באולפני המשך על חשבון העולה. כמו כן קיימים אולפני המשך לבעלי מקצועות רפואיים ופרה-רפואיים.
  אולפני המשך לעולים יוצאי קווקז מתקיימים בישובים בהם מרוכזים עולי קווקז. המורים גם הם יוצאי קווקז, אשר קבלו הכשרה להוראת עברית.
 • אולפני תעסוקה:
  מרכזי ההכוונה לתעסוקה מוסיפים גם לימודים לחיזוק ידיעת השפה.
  אולפני א' המיועדים לבעלי מקצועות :רפואים ופרה רפואים ,מקצועות הטכנולוגיה.
 • אולפני הזדמנות שניה:
  מיועדים לעולים עד 10 שנים בארץ הנתקלים בקשיים במיומנויות הלשון : דיבור,כתיבה, הבנת הנצפה, סוגיית לשון .
  הלמודים מתקיימים במודולות בנות 30 שעות ,לרוב בשעות העקב .שכר לימוד סמלי באולפנים אלו על חשבון העולה.
 • אולפנים נוספים:
  קיימים אולפנים פרטיים של מכוני שפות, אוניברסיטאות , אירגוני עולים וכדומה. אין למשרד לקליטת העלייה כל קשר לאולפנים אלה.

זכרו כי המידע המתפרסם כאן הינו מידע כללי בלבד. במקרה של אי-התאמה בין המתפרסם כאן לבין החוקים והנהלים הקיימים- החוקים והנהלים הם הקובעים.

לראש העמוד