(הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל (ע.ר
תקציר קריטריונים כלליים והנחיות לקבלת סיוע   

מי זכאי לקבל סיוע (קריטריונים לקבלת סיוע מהקרן: ניצולות שואה + מצב כלכלי):
 • מי שחיו תחת הכיבוש הנאצי בתקופת מלחמת העולם השנייה ושעברו את התקופה בגטאות, מחנות ריכוז או במסתור, תוך סיכון חיים או שחיו בארצות שהיו גרורותיה של גרמניה הנאצית כמו רומניה, צרפת, איטליה והונגריה וסבלו מרדיפות הנאצים. וכן, מי שברחו משטח הכיבוש: מגרמניה אחרי 1933, מאוסטריה אחרי 1938, ומיתר הארצות אחרי פרוץ המלחמה והכיבוש עד ליום 8.5.1945.
 • ובתנאי שעמד במבחן הכנסות בתחום הסיוע הרלוונטי.
תחומי הסיוע:
סיעוד
 • שעות עזרה סיעודית לשבוע לבעלי אישור קבלת 15.5 שעות לשבוע (150%) מהמוסד לביטוח לאומי.
סיעוד קצר מועד
 • 50 ש' עזרה סיעודית, לאחר אשפוז, לניצולים אשר אינם מקבלים גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי. הבקשה חייבת להיות מוגשת ע"י העובד הסוציאלי של בית החולים בלבד, בתוך תקופת האשפוז. ובתנאי שהכנסותיהם אינן עולות מעל להכנסות נצרך, על פי הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר.

לחצן מצוקה
 • השתתפות במימון לחצן מצוקה (חבילת זהב) לניצולים בודדים או לניצול שהוא או בן/בת זוגו סובל מבעיה בריאותית (יש לצרף לבקשה סיכום רפואי של בעל הבעיה הבריאותית). ובתנאי שהכנסותיהם אינן עולות מעל להכנסות נצרך, על פי הלשכה לשיקום נכים, משרד האוצר.
מענקים אישאיים (ניתן עבור קבלות מקור בלבד מהשנה הנוכחית או החולפת)

     
 • טיפולי שיניים / מכשירי שמיעה
 • עד 3,000 ₪
       
 • מצבה (רק לבן / בת זוג ובמקרים בהם אין זכאות למענק פטירה מהביטוח הלאומי)
 • עד 2,500 ₪
       
 • תרופות - יש לצרף דפי "ריכוז צריכת תרופת מבית המרקחת" ממוחשבים מקופת החולים שאליה משתייך המבקש,
       בצירוף דפי פירוט וחתומים בחותמת הקופה. לגבי תרופות שנרכשו במקומות אחרים יש לצרף קבלות מקור.
 • עד 2,500 ₪
       
 • משקפיים
 • עד 1,200 ₪
       
 • (מנוי לחברה המעניקה שירותי קרדיו ביפר (בהמלצת קרדיולוג
 • עד 1,200 ₪
       
 • (ציוד רפואי /שיקומי - עזרים אורטופדים (יש לצרף המלצת רופא אורטופד
 • עד 2,000 ₪
       
 • (נסיעות לטיפולים חוזרים (דיאליזיה וטיפולים אונקולוגים, יש לצרף אישור רפואי
 • עד 1,500 ₪

  הקרן תעניק מענק אחד למבקש. זכאים להגיש בקשות, ניצולי שואה בני 76 ומעלה (בעת הגשת הבקשה) אשר הכנסותיהם הינן עד 4,500 ₪ ברוטו. גובה המענק המכסימלי לבקשה 3,000 ₪.
  באיזו צורה מגישים את הבקשה למענק?

  1. סיוע והדרכה למילוי טפסי הבקשה ניתן לקבל חינם אין כסף במספרי הטלפון הרשומים מטה.
  2. יש למלא את טפסי הבקשה בעברית וחובה לצרף המסמכים המפורטים בטופס הבקשה. נא להימנע מצירוף מסמכים עודפים ולא רלוונטים, שעלולים לגרום לעיכוב בטיפול בבקשה.
  3. ועדה ציבורית של ניצולי שואה בודקת הבקשה ומחליטה האם לאשרה (ובאיזה סכום) או לדחותה.
  4. התקציב המוגבל של הקרן, אינו מאפשר היענות לכל הפניות ולא תמיד מאפשר לנו תשלום במסגרת הזמן כפי שהיינו רוצים. הקרן תעניק קדימות לקשישים מעל גיל 85, לחולים אונקולוגים ואלצהיימר (בצירוף אישור רפואי) ולמצבי סעד קשים (בצירוף דו"ח סוציאלי מהרשות המקומית).


  כתובת הקרן: קפלן 17 ת.ד. 7197 תל אביב 64734 טל: 6090866-03 פקס: 6968294-03


  לראש העמוד