ביטוח סיעוד
המוסד לביטוח לאומי מפעיל את חוק ביטוח סיעוד בשיתוף עם משרד העבודה והרווחה וקופות החולים. על-פי החוק ניתנת גמלת סיעוד לאנשים שהגיעו לגיל הפרישה שגרים בבית ונזקקים לעזרת אדם אחר בפעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להתהלך בבית וכיו"ב) וכן הנזקקים להשגחה בבית למען בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם.


גמלת סיעוד

גמלת סיעוד היא גמלת שירותים. לזכאי לגמלת סיעוד יינתנו שירותי סיעוד לסייע לו בפעולות היום-יום ובניהול משק הבית.


גמלת סיעוד

תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה, שתלוי בעזרת הזולת בפעולות היום-יום או נזקק להשגחה.

תנאי הזכאות לגמלת סיעוד :
  • גיל - כאמור למעלה.
  • מגורים בקהילה - לא במוסד.
  • מבחן הכנסות - הזכות לגמלה ושיעור הגמלה מותנים במבחן הכנסות.
  • המבוטח אינו מקבל קצבה לשירותים (קצבה מיוחדת לנכה עבודה או לנכה כללי) מן המוסד לביטוח לאומי, ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה (המקבל גמלה כזאת יבחר בינה ובין גמלת הסיעוד שעל¬פי חוק ביטוח סיעוד.
  • המבוטח נמצא זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בעשיית פעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית וכיו"ב), או המבוטח נמצא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו.
את מידת תלותו של הזקן בעזרת הזולת, וכן את מידת ההשגחה שהוא זקוק לה, יקבע המוסד לביטוח לאומי על-פי הערכתה של מעריך מקצועי - אח/אחות או פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק. הבדיקה תיעשה בבית הזקן.

במקרים שההגבלה בתפקוד היא זמנית, תינתן גמלת סיעוד לתקופה זמנית.


אילו שירותים יינתנו לזכאים לגמלת סיעוד?

על-פי חוק ביטוח לאומי יינתנו לזכאים לגמלת סיעוד שירותים שיש בהם כדי לעזור להם עזרה ישירה בפעולות היום-יום ובניהול משק הבית - הכל לפי צורכי הזקן, ועל-פי החלטה של ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד.

ואלה השירותים שמתוכם ייבחרו השירותים לזכאי לגמלת סיעוד, כל זמן שיש במקום מגוריו השירותים האלה ואפשר לספק לו אותם:
  • עזרה של מטפלת-בית בפעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית),בניהול משק-הבית והשגחה על הזקן.
  • אספקת מוצרי ספיגה חד-פעמיים .
  • טיפול במרכז-יום לקשישים .
  • שירותי מכבסה .
  • משדר מצוקה .
שיעורי הגמלה

שיעור הגמלה נקבע לפי מידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת או לפי מידת ההשגחה שהוא זקוק לה.
הזכאי לגמלה, בוחר את השירותים הרצויים לו, אחד או יותר, מתוך סל השירותים הקיים.

שיעורי הגמלה בפרק זה מתייחסים רק ל-2 סוגי שירותים מתוך סל השירותים: שעות טיפול שבועיות בבית וימי ביקור במרכז יום. השיעורים של השירותים שלא פורטו כאן, יימסרו לכם על-ידי העובד הסוציאלי, שיבקר בביתכם וייעץ לכם בבחירת סל השירותים המתאים לכם.

על-פי החוק נקבעו 3 רמות לשיעור הגמלה:
רמה א - מי שנמצא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום, וכן מי שנמצא זקוק להשגחה, זכאי לגמלת סיעוד בשווי 9.75% שעות טיפול שבועיות, או בשווי של 5 שעות טיפול שבועיות, למי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות.

למי שבוחר לבקר במרכז יום:
- יום ביקור שווה בערכו ל-2 שעות טיפול בבית.
- מספר הימים המרבי לביקור במרכז יום - 4.5 ימים בשבוע (למי שגמלתו מופחתת עקב הכנסות - 2 ימים בשבוע).

רמה ב - מי שנמצא תלוי במידה רבה מאוד בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה, זכאי לגמלת סיעוד בשווי 16 שעות טיפול שבועיות, או בשווי של 8 שעות טיפול שבועיות, למי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות.

למי שבוחר לבקר במרכז יום:
- יום ביקור שווה בערכו ל-2.75 שעות טיפול בבית.
- מספר הימים המרבי שאפשר לבקר במרכז יום - 5.5 ימים בשבוע, (למי שגמלתו מופחתת עקב הכנסות - 2 ימים בשבוע).

רמה ג - מי שנמצא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום יום בכל שעות היממה, וכן מי שנמצא זקוק להשגחה מתמדת, זכאי לגמלת סיעוד בשווי 18 שעות טיפול שבועיות, או בשווי של 9 שעות טיפול שבועיות (מי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות).

למי שבוחר לבקר במרכז יום:
- יום ביקור שווה בערכו ל-2.75 שעות טיפול בבית.
- מספר הימים המרבי שאפשר לבקר במרכז יום - 6 ימים בשבוע (למי שגמלתו מופחתת עקב הכנסות - 3 ימים בשבוע).


איך לתבוע גמלת סיעוד?

כדי לקבל גמלת סיעוד יש למלא טופס תביעה לגמלת סיעוד, ולמסור אותו לפקיד התביעות בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים (טפסי תביעה אפשר לקבל בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי, וכן אפשר להוריד מאתר האינטרנט ולשלוח בדואר). המתקשה במילוי טופס התביעה יוכל לקבל עזרה מפקיד התביעות או מעובדי מחלקת הייעוץ לקשיש שבסניף המוסד לביטוח לאומי. בטופס התביעה יש לקבל חוות-דעת מן הרופא המטפל, ולטופס יש לצרף אישורים על הכנסות.

את התביעה לגמלת סיעוד יכול להגיש גם אדם אחר המייצג את המבוטח, כגון בן משפחה, האפוטרופוס, העובד הסוציאלי או האחות, לאחר שהתובע חתם על התביעה.


לראש העמוד