מכשירי עזר וניידות

משרד הבריאות משתתף במימון רכישת מכשירי שיקום, הליכה וניידות.
השרות לציבור ניתן בלשכות הבריאות, במחלקות למחלות ממושכות.
זכאים לסיוע:
 • בעלי נכות קבועה.
 • נכים המאושפזים במוסדות סיעודיים, בתי חולים ומוסדות של משרד העבודה זכאים למכשירי הליכה ותותבות גפיים בלבד.


 • אינם זכאים לסיוע:
 • נפגעי תאונות עבודה, פעולות איבה, צה"ל תאונות דרכים משנת 1976 ופעולות הנאצים, המקבלים סיוע ממקור אחר.


 • רשימת המכשירים שמשרד משתתף במימונם רשימת המכשירים נקבעה בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ה. (1995).

  מכשירי שיקום
  תותבת שד ראשונה, מכשירי שמיעה לילדים ונוער עד גיל 18, תותבות עיניים, מכשירי עזר לראייה – משקפיים טלסקופיות ומיקרוסקופיות לילדים ונוער עד גיל 18, עדשות מגע מיוחדות לילדים שאינם יכולים להרכיב משקפים, תותבות חיצוניות-אף ואוזן.

  מכשירי ניידות
  כסאות גלגלים ידניים, כסאות טיולון (BUGGY) כסאות ממונעים, כסאות שירותים, כריות מיוחדות לכסאות גלגלים, אינסרטים, מיטות פאולר HI-LOW+ ידניות וחשמליות, מזרוני אויר חשמליים למניעת פצעי לחץ מנופים ביתיים – הידראולים/מכנים בלבד, הליכונים אחוריים, רולטורים, הליכון אמות, קביים קנדיות. זחליל – במקרים חריגים ביותר.

  מכשירי הליכה ותותבות גפיים
  אורטוזות (מכשירי הליכה), תותבות לגפיים, כפפה לכיסוי תותבת יד, נעליים רפואיות מיוחדות, גרבי גדם – במקרה של החלפת בית גדם או תותבת.

  מכשירים נוספים למקבלי קצבאות
  (פטורים מהשתתפות עצמית)


  הליכונים רגילים, מקלות הליכה לסוגיהם, כריות ספוג למניעת פצעי לחץ, פזרוני ספוג למניעת פצעי לחץ.

  מדיניות המימון - השתתפות המשרד
  גובה השתתפות משרד הבריאות הינו 75% מן המחיר שנקבע על פי סוג המכשיר בחלוקה לשתי קבוצות:
 • קבוצה - 1 מכשירים שנקבע להם סכום מירבי, שאינו מחירו המלא של המכשיר
 • קבוצה - 2 מכשירים שעבורם נבדקות 3 הצעות מחיר.
 • מחיר המכשיר יקבע על פי ההצעה הזולה ביותר.


  השתתפות האזרח.
  גובה השתתפות האזרח תהיה 25% מן הסכום שקבע משרד הבריאות. אזרח המתקשה לממן את חלקו ברכישת המכשיר יפנה לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות. לפני הרכישה חשוב להתייעץ עם הגורם המטפל בלשכת הבריאות

  תהליך קבלת הסיוע/המימון
  • תוגש בקשה לסיוע ע"י אחד מן הגורמים הבאים: האזרח ומשפחתו, שרותי רווחה, ארגון התנדבות, מערכת הבריאות, בתי ספר מיוחדים.
  • לבקשה לסיוע מכשירי שיקום וניידות יש לצרף את המסמכים הבאים:
   • דוח רפואי חתום ע"י רופא.
   • מפרט ו/או המלצה של פיזיותרפיסטית מרפא בעיסוק מקופת החולים המבטחת.
   • במוסדות לילדים חריגים תצורף המלצה של פיזיותרפיסט/ית וגם של מרפא/ה בעסוק.
   • דוח סיעודי תפקודי חתום ע"י אחות
   • דוח סוציאלי חתום ע"י עובדת סוציאלית.
   • תתכן בקשת מסמכים נוספים על פי הצורך.
  • לבקשה לסיוע במכשירי הליכה ותותבות גפיים יש לצרף את המסמכים הבאים: הבקשה בצירוף המסמכים תוגש ללשכת הבריאות המקומית, לרכזת ההכוונה במחלקה למחלות ממושכות.
  המבקש יופנה לרופא מורשה באמצעות כרטיס בו יצויין גובה השתתפות המשרד. הכרטיס ינתן בלשכת הבריאות.
  הזכאות להשתתפות נקבעת על ידי הרופא המורשה.

  תיקון מכשירים
  משרד הבריאות משתתף במימון תיקון מכשירי ניידות ממונעים, ובמימון תיקונם של מכשירי הליכה ותותבות גפיים בלבד.

  השתתפות המשרד היא 90% מעלות התיקון.
  השתתפות האזרח 10% מעלות התיקון.
  אזרחים מקבלי קצבאות פטורים מהשתתפות במימון התיקון.
  אזרח המתקשה לממן את התיקון יפנה לעובדת סוציאלית בלשכת הבריאות.
  לתיקון מכשיר יש לפנות לרכזת ההכוונה במחלקה למחלות ממושכות וזקנה בלשכת הבריאות המקומית.

  מכשירי ניידות שמשרד הבריאות השתתף במימונם יוחזרו ללשכת הבריאות לאחר תום השימוש.


  לראש העמוד