שירותים לקשיש

מערכת השירותים המיועדת לאוכלוסיה הזקנה כוללת שירותים הניתנים בבית הקשיש (כגון: שירותי טיפול בית, כולל אלו הניתנים מתוקף חוק ביטוח סיעוד, באמצעות הביטוח הלאומי), שירותים במסגרות קהילתיות (כגון: מועדונים לזקן, מרכזי יום מטעם משרד העבודה והרווחה וגופים אחרים) ושירותים מוסדיים לסוגיהם עם סיוע במימון מטעם משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה ו/או בנוסף, הקופות בהתאם למצב התפקודי רפואי של הקשיש.

בנוסף, זכאים הקשישים כיתר האזרחים לשירותי בריאות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי באמצעות קופות החולים.

בישראל, כמו בארצות אחרות, קיימת בעיה של פיצול השירותים הניתנים לקשישים בין גורמים שונים, כאשר הגורמים העיקריים האחראים להספקת השירותים הם: משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, המוסד לביטוח לאומי וקופות החולים. חלוקת האחריות בין הגורמים נעשית על בסיס של רמות המוגבלות של הזקן ומצבו הבריאותי.

להלן פירוט של השירותים:

שירותים בריאותיים לכלל הזקנים.
 • טיפול בבעיות רפואיות חריפות נמצא באחריות קופות החולים, במסגרת חוק ביטוח בריאות.
  • טיפול ראשוני ומומחים בקהילה.
  • אשפוז בבית חולים כללי.
 • טיפול שיקומי, לאחר אירוע חריף שגרם לירידה תפקודית, באחריות קופות החולים במסגרת חוק ביטוח בריאות.
  • במסגרת אשפוז של גריאטריה שיקומית או מח' שיקום אחרות.
  • שירותי שיקום בקהילה.
 • טיפול ממושך לזקנים שירדו בתפקודם הפיזי המנטלי או הקוגנטיבי, ניתן:
  • בקהילה - ע"י שילוב של טיפול רפואי ע"י הקופות, טיפול בית באמצעות חוק ביטוח סיעוד וסיוע של שירותי הרווחה.
  • שירותים מוסדיים:
   • קשישים תשושים באחריות משרד העבודה והרווחה וממומן ע"י חוק התקציב, הקשישים ומשפחותיהם.
   • קשישים סיעודיים ותשושי נפש באחריות משרד הבריאות וממומן ע"י חוק התקציב, הקשישים ומשפחותיהם.
   • קשישים סיעודים - מורכבים והזקוקים לשיקום באחריות קופות החולים וממומן במסגרת חוק ביטוח בריאות ובהשתתפות הקשישים ומשפחותיהם.
 • טיפול ממושך בזקנים עם בעיות בריאותיות מורכבות כגון: עם פצעי לחץ, הזנה בזונדה או מצב רפואי לא יציב (מוגדרים כסיעוד מורכב) ולא ניתן לטפל בהם בבית, נמצאים במסגרת של אשפוז סיעודי מורכב (ראה שירותים מוסדיים).
השירותים לזקנים בקהילה כוללים:
שירותים לזכאים לגמלת סיעוד לפי "חוג ביטוח סיעוד" ניתנים ע"י המוסד לביטוח לאומי, כוללים:
 • מטפלת בבית.
 • לחצני מצוקה.
 • עזרה בניהול משק הבית.
 • טיפול כוללני, שילוב של טיפול אישי, מוצרי ספיגה ועזרה בניהול משק הבית.
 • תחנות לייעוץ לקשיש.
שירותים במסגרות קהילתיות:
 • מועדונים חברתיים לקשישים.
 • מועדונים "מועשרים".
 • מרכזי יום המופעלים ע"י עמותות מקומיות למען הזקן ועל ידי גופים וולנטריים.
 • תכניות לדיור מוגן - כמחצית מופעלות ע"י המגזר הממשלתי (משרד השיכון, משרד הקליטה, משרד העבודה והרווחה) וחלק מהתכניות מופעלות ע"י המגזר הפרטי או העירוני.
 • נופשון לתשושים.
שירותים משלימים הניתנים לקשישים שאינם זכאים לקבלת גמלה דרך חוק סיעוד מטעם האגף לשירותים אישיים וחברתיים במשרד העבודה והרווחה באמצעות הלשכות המקומיות לשירותים חברתיים:
 • טיפול אישי.
 • עזרה ביתית.
 • טיפול כוללני המשלב טיפול אישי ועזרה ביתית.
 • חימום.
 • תחבורה לטיפולים רפואיים ולמרכזי היום.
 • ארוחות חמות על גלגלים.
לראש העמוד