דיור מוגן לזקנים


הדיור המוגן הנו מסגרת מגורים המיוחדת לזקנים, בבניין רב קומות או במבנים צמודי קרקע. דיור זה מצויד בגישה נוחה, בטיחותית ומוגנת בפני זרים ומפני מעידות. הדירות מאובזרות לפי צורכי הדיירים ומצוידות במערכת תקשורת פנימית ובמכשירי מצוקה. השירותים הבסיסים הניתנים במקום הם שירותי אם בית, עובד סוציאלי, רכז חברתי ואיש אחזקה.

מהם סוגי בתי הדיור המוגן ?

הדיור המוגן הממשלתי - סוכנותי - נבנה על ידי הממשלה וממומן על ידה, באמצעות משרד הבינוי והשיכון ומשרד הרווחה. דיור זה מיועד כולו לחסרי דיור והכנסה, מרביתם עולים, והוא מנוהל על ידי חברה שזכתה במכרז בהתאם לתנאי הבסיס שהוצבו על ידי הממשלה.
כיום קיימים כ- 80 אתרים ובהם כ- 8,000 חידות דיור לבודדים ו/או זוגות.
הדיור המוגן המנוהל ע'י עמותה ציבורית מיועד גם הוא לחסרי יכולת, כ- 20 אתרים ובהן כמה מאות יחידות דיור.

הדיור המוגן המסחרי - מציע שירותים בסיסיים ונוספים במחירי עלות או עלות פלוס, מיועד לאוכלוסייה היכולה לממן שירותים אלה. כיום קיימים 58 אתרים, חלקם עדיין בבנייה ובהן כ- 9,000 יחידות דיור.