טיפול דנטלי לקשישים

רב אוכלוסיית הקשישים סובלת מבעיות שיניים המשפיעות על המצב הרפואי, תזונתי, חברתי ואסטתי.
משרד הרווחה, משרד הבריאות ואש"ל דואגים לאוכלוסיה זו על מנת למנוע הדרדרות נוספת במצב בריאות הפה שלהם.

הטפול ניתן במרפאות צבוריות, קהילתיות, בבעלות עמותות ומרפאות שהוקמו במרכזי יום לקשישים.

העדיפות נקבעת עפ"י מצבו הכלכלי של הקשיש ועפ"י הנחיות תע"ס (תקנון לעובדים סוציאליים).
המחירון הקובע במרפאות אלו הוא המחירון לטפול שיניים לנזקקים בפקוח משרד הבריאות המתעדכן מעת לעת.

קשיש הזקוק לטפול שיניים ומעונין לקבל טפול באמצעות המרפאות הנ"ל יפנה לעובדת סוציאלית במחלקה לשרותים חברתיים של העיריה.

  • הקשיש יופנה למרפאה לקבלת תכנית טפול והצעת מחיר.
  • על פי הצעה זו יקבע עובד הזכאות במחלקה לשרותים חברתיים את גובה ההשתתפות הכספית של הזקן בטפול וישלם את חלקו במחלקה.
  • הפונה יופנה עם אשור המחלקה לשרותים חברתיים למרפאה לקבלת טפול ויתחיל בטפול.
במקומות בהם אין מרפאה, מופנה הקשיש לטפול במרפאה פרטית והסיוע שניתן לו מהמחלקה לשרותים חברתיים גם הוא עפ"י זכאותו, כשהמחירים המשולמים יהיו עפ"י המחירון המוזכר בנ"ל.

יש לציין שטפולים אלו אינם נכללים בסל השרותים של חוק ביטוח בריאות ממלכתי ואין זה מסוג השרותים המחייב את הרשויות.כל רשות קובעת את עזרתה בהתאם